Aveve hundkex

Populärt inom Aveve hundkex

  • Aveve Vita-Bar 4,5 kg

    Aveve Vita-Bar 4,5 kg
    Egenskaper Care Extra är en serie kompletterande produkter för daglig utfodring. Koncentrerat kosttillskott av vitaminer och mineraler i olika former är nödvändigt för att säkra hästens intag av de vitala näringsämnen. Det kan vara om hästen är mycket känslig för att öka i vikt, går på sommarbete eller om den av andra skäl inte får full täckning av ett fulltäckande foder. Vita-bar är en vitamin och mineralbar som försäkrar att hästar på bete får sitt behov av vitaminer och mineraler täckt. Vita-bar kan även användas under vinterhalvåret eller till lättfödda hästraser. Lämplig för hästar och ponnyer med tendens att öka i vikt. Utfodring Rekommenderad daglig fodergiva: Fodringsråd: (1 paket = 30 kex) Ponny (upp till 300 kg): 0,5 bar per dag Häst (över 300 kg): 1 bar per dag Kraftfoder skall alltid ges i kombination med grovfoder (hö/hösilage) av god kvalité (1,5 till 2 kg/100 kg kroppsvikt). Användning Vitamin och mineralbar Idealisk som ett komplement till utfodring eller sommarbeten Lämplig för hästar och ponnyer som tenderar att öka i vikt